Letou คาสิโนออนไลน์ใหม่ ที่จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้เฉพาะเพื่อนๆ เว็บ Betza จัดเต็มประจำปี 2019 รับโบนัสกันไป 3 เด้ง ไปดูกันเลย!

1. ต่อแรก เลือกฝากเงินครั้งแรก 1,000 บาท รับฟรีสปินทันทีรวม 600 ครั้ง หรือ เลือกฝากขั้นต่ำ 200 บาท เพื่อรับฟรีเครดิต 150 บาท

ตัวเลือกที่ 1 ฝาก แล้วหมุนฟรี ไม่มีเทิร์นโอเวอร์: เพียงฝากเงินเข้ามาครั้งแรก 1,000 บาท จะสามารถขอรับโบนัสฟรีสปินทั้งหมดได้ทันที 600 ครั้ง! ที่แชทสดบอกว่า “สมัครจาก Betza ขอรับฟรีสปิน”

หรือจะฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท เพื่อรับ 150 ฟรีสปิน และเมื่อยอดฝากเพิ่มขึ้น ทุกๆ 200 บาท จะได้รับฟรีสปิน 100 ครั้ง จนสะสมครบยอด 1,000 บาท เพื่อรับ 600 ฟรีสปิน

ตัวเลือกที่ 2 ฝาก รับ เล่นได้เลย: แจกฟรีเครดิต 150 บาท เมื่อฝากเงินครั้งแรก ขั้นต่ำ 200 บาทและถอนเงินเทิร์น 1 เท่า ก็รับฟรีเครดิตได้ทันทีที่ติดต่อแชทสดแล้วบอกว่า “สมัครจาก Betza ขอรับฟรีเครดิต”

2. ต่อสอง สมาชิกใหม่ ฝากเงินครั้งแรกในคาสิโนสด รับเงินโบนัสเพิ่มทันที 150%

รับโบนัสได้ง่ายๆ เพียงแค่เพื่อนๆ สมัครสมาชิก ด้วยการกดปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้ จากนั้นฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท แล้วเข้าไปรับโบนัสได้เลยทันที 150%

3. ต่อสาม ฝากเงินครั้งแรกที่สล็อตออนไลน์ ก็รับโบนัสเพิ่มอีก 150% เพิ่มเข้าไปอีก

หลังจากฝากเงินเข้าคาสิโนสดกันแล้ว เพื่อนๆ สามารถฝากเงินเข้ามาที่สล็อตออนไลน์ (หรือใครอยากจะฝากเข้าสล็อตก่อนก็ได้แล้วค่อยฝากคาสิโนสด) ก็รับเงินโบนัสฝากเงินครั้งแรก 150% เช่นเดียวกัน!

แจกหนักขนาดนี้ กดปุ่มสีเขียวด้านล่าง แล้วเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลย! ลุยยยยยยยยยยย

เราลองขอรับฟรีเครดิตและฝากเงินมาแล้ว!

ฝากเงินและรับ 600 ฟรีสปิน ที่ Letou หมุนสล็อตฟรี แจ๊กพ็อตแตก!

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Betza กลับมาพบกับแอ่นน้อยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้แอ่นน้อยได้มาลองเล่นเกมใหม่ครับ นั่นก็คือ Letou นั่นเอง

KEP.5 พาไปสมัครคาสิโน Letou รับโบนัสแบบเยอะจัดปลัดบอก !!

"โบนัสเยอะมาก" ตอนแรกฝากเข้าไปนี่ยังงงอยู่เลยครับ ว่าได้เท่านี้จริงดิ !? อะพูดมากเดี๋ยวหาว่าคิงคองจะโม้ เดี๋ยวไปดูวิธีการสมัคร และรับโบนัสของ Letou ไปพร้อมกันเลยดีกว่า

การรับโบนัสฝากเงิน 500 บาท

1. เริ่มสมัคร

2. ฝากเงินครั้งแรก

3. รับโบนัส 150% ได้เลย!

รายละเอียดโบนัสฝากเงินครั้งแรกรับ 600 ฟรีสปิน

เพียงฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 200 บาท ก็รับทันที และจากนั้น
● เมื่อมียอดฝากครบ 400 บาท รับฟรีสปิน 100 ครั้ง
● เมื่อมียอดฝากครบ 600 บาท รับฟรีสปิน 100 ครั้ง
● เมื่อมียอดฝากครบ 800 บาท รับฟรีสปิน 100 ครั้ง
● เมื่อมียอดฝากครบ 1,000 บาทข้ึนไป รับฟรีสปิน 150 ครั้ง!!

ตัวอย่างการได้รับฟรีสปิน

ตัวอย่างท่ี 1:

● หากผูเ้ล่นทำการฝากเงินครั้งแรกเข้ามา 200 บาท จะได้รับฟรีสปิน 150 ครั้ง
● หากผูเ้ล่น ฝากเงิน เข้ามาอีก 200 บาทในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับฟรีสปินเพิ่ม 100 ครั้ง (ยอดฝากสะสมรวมเป็น 400 บาท)

ตัวอย่างท่ี 2:

● หากผูเ้ล่นฝากเงิน ครั้งแรก 1,000 บาท จะสามารถขอรับโบนัสฟรีสปินทั้งหมดได้
● จำนวนโบนัสฟรีสปินท่ีจะได้รับคือ 600 ฟรีสปิน

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ต้องเป็นผูเ้ล่นท่ีมาจาก Betza เท่านั้น
 • ต้องเป็นผูเ้ล่นใหม่
 • ไม่เคยฝากเงินมาก่อนและต้องงมียอดฝากขั้นต่ำ 200 บาทข้ึนไป จึงจะขอรับโบนัสฟรีสปินได้
 • เมื่อฝากเงินสำเร็จให้แจ้งเจา้หน้าท่ีผ่านทางแชทสดว่ามาจากเว็บ Betza เพื่อขอรับโบนัสฟรีสปิน
 • หลังการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยเจ้าหน้าท่ีจะทำ การแอดฟรีสปินให้ (ภายใน 48 ชั่วโมง)
 • โบนัสฟรีสปินทัง้หมดสามารถขอรับไดเ้พียง 1 ครั้งต่อบัญชี/ IP เท่านั้น
 • สามารถขอรับโบนัสฟรีสปินไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาโปรโมชั่น
 • สามารถขอรับโบนัสร่วมกับโปรโมชั่นอ่ืนได้
 • หากมีการตรวจพบว่ามีการทุจริต จะริบเงินรางวัลทั้งหมดท่ีได้คืน
 • รายละเอียดโปรโมชั่นอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโปรโมชั่นฟรีเครดิต 150 บาท

 • แจกฟรีเครดิต 150 บาท เมื่อทำการฝากเงิน ครั้งแรกในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ต้องมียอดฝากครัง้แรกขั้นต่ำ 200 บาท พร้อมทุกอัปเดทข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • แจ้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอรับฟรีเครดิตเม่ือฝากเงิน สำเร็จ
  ● ฟรีเครดิตสามารถใช้ได้ในทุกการเดิมพัน

เง่ือนไขโปรโมชั่น

 • ยูสเซอร์จะตอ้ งทาํ การอัปเดทขอ้ มูลสว่ นตัวให้ครบถว้ นผา่ นทางแชตสด
 • จากนัน้ ให้ทาํ การฝากเงนิ ขัน้ ตํา่ 200 บาท
 • ทาํ ยอดเทริ์นโอเวอร์1 เทา่ และทาํ การถอดขัน้ ตํา่ 400 บาท
 • เม่ือทาํ การถอนเงนิ สาํ เร็จให้แจง้ทางเจา้หน้าท่ีผา่ นทางแชตสดเพ่ือขอรับฟรีเครดิต 150 บาท
 • เฉพาะสมาชิกใหมเ่ ทา่ ท่ีสมัครผา่ น Affiliate เทา่ นัน้ (รายละเอียด Affiliate ท่ีร่ ่วมโปรโมชั่นจะแจง้ทีม CS อีกครัง้)

*ตัวอย่างการขอรับฟรีเครดิต*

 • สมัครสมาชิกผ่นทาง Betza พร้อมอัปเดทข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแชตสด
 • ฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาทข้ึนไป
 • จากนั้นทำยอดเทริ์นโอเวอร์ 1 เท่า และทำการถอนเงินขั้นต่ำ 400 บาทสำเร็จ
 • แจ้งเจ้าหน้าท่ีผ่านทางแชตสดเพื่อขอรับฟรีเครดิต

ฝากเงินครั้งแรก รับโบนัสเพิ่มอีก 150% สามารถเล่นอะไรได้บ้าง

 • เล่นได้ทุกเกมบน Letou ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนสด สล็อตออลไลน์ ล็อตเตอร์รี่ออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ต่างๆ
 • ถอนเงินออกมาได้! รับโบนัสไปมากมายขนาดนี้ แต่ก็ยังถอนเงินได้แน่นอน 100%

จะขอรับโบนัสฝากเงินครั้งแรก 150% ต้องทำอย่างไร?

 1. สมัครสมาชิกกับ Letou
 2. ฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท
 3. ไปที่หน้าโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัส

เงื่อนไข

1. สมาชิกใหม่ ฝากครั้งแรกรับโบนัส 150% สำหรับคาสิโนสด (Live Casino) สูงสุด 1,500 บาท

 1. สำหรับสมาชิกใหม่นั้น ต้องไม่มีฐานข้อมูลซ้ำกับของเราเช่น ชื่อ เบอร์โทร บัญชีธนาคาร ไอพี หรืออื่นๆ
 2. โบนัสนี้สามารถรับได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ยูสเซอร์
 3. ต้องทำรายการ ฝาก 200 บาท ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์รับโบนัสนี้
 4. โบนัสนี้จะใช้ได้เฉพาะการวางเดิมในคาสิโนสดเท่านั้น
 5. สมาชิกใหม่ฝากเงินครั้งแรก ได้รับ 150% สูงสุด 1500 บาท และจะต้องทำเทิร์นโอเวอร์ 15 เท่าจากยอดฝาก+โบนัส (สำหรับคาสิโนสด) และจะต้องทำเทิร์นโอเวอร์ 20 เท่าจากยอดฝาก+โบนัส (สำหรับสล็อตออนไลน์)
 6. ห้ามแทงสวน เพื่อปั่นยอดเทิร์น รวมถึงใช้ หลายยูสเซอร์แทงสวนกันเพื่อปั่นยอดเทิร์น
 7. เทิร์นโอเวอร์ จะนับเฉพาะบิลที่มีผลเดิมพันเป็น แพ้ หรือ ชนะ เท่านั้น
 8. สำหรับการวางเดิมพันครั้งแรก!! ไม่สามารถเดิมพันเกินจำนวนยอดฝาก มิฉะนั้น จะรับยอดชนะทั้งหมด
  • เช่น ฝากมา 200 รับโบนัส 300 การวางเดิมพันบิลแรก จะไม่สามารถวางเดิมพันเกิน 200 บาทได้
 9. ไม่สามารถเดิมพันด้วยยอดเงินทั้งหมด หรือเทียบเท่าใกล้เคียงกับยอดเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ (แทงทบ/All-In) จนกว่าจะทำเทิร์นโอเวอร์ครบตามจำนวน
 10. สมาชิกต้องทำยอดเทิร์นภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ขอรับโบนัสไปหรือทำผิด เราขอสงวนสิทธิ์ขอเรียกคืนเงินโบนัสและเงินชนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆได้
 11. การตัดสินของ Letou Thai ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ข้อควรระวัง**: กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งในการขอรับโบนัส หากท่านทำการสมัครและขอรับโบนัสในที่สาธารณะเช่นที่ทำงาน, ร้านอินเตอร์เน็ต, มือถือ & แท็บเล็ตเครื่องเดียวกัน หรือ หอพัก เนื่องจากทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะทำให้เป็นการรับโบนัสซ้ำซ้อนและถูกริบเงินรางวัลในภายหลังหากมีการตรวจสอบพบ

สูตรคำนวน

(เงินฝาก + โบนัส10% ) x ยอดเทิร์น 4 เท่า = ยอดเทิร์นจำกัดการถอน
ยอดเทิร์น 4 เท่า สำหรับ กีฬา
ยอดเทิร์น 5 เท่า สำหรับ คาสิโน และ สล็อต1

เงื่อนไขในการรับโบนัส

 1. ทำการยืนยันครบ 3 ช่องทาง
 2. ไม่สามารถ เดิมพันประเภทอื่นได้นอกจากที่เลือกไว้ตามประเภทโบนัส
 3. สามารถรับได้เพียง 1 User ต่อ 1 IP
 4. ยอดเดิมพันบิลแรกห้ามเกินกว่าจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา
  **ข้อควรระวัง: กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งในการขอรับโบนัส
 5. หากท่านทำการสมัครและขอรับโบนัสในที่สาธารณะเช่นที่ทำงาน, ร้านอินเตอร์เน็ต, มือถือ & แท็บเล็ตเครื่องเดียวกัน หรือ หอพัก เนื่องจากทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะทำให้ท่านขอรับโบนัสซ้ำซ้อนและถูกริบเงินรางวัลในภายหลังหากมีการตรวจสอบพบ**
 6. ยอดฝากขั้นต่ำในการรับโบนัส 200 บาท ขึ้นไป
 7. หากตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติ หรือ มีการเดิมพันทั้งสองฝั่ง จะถือว่าผิดกฏทันที
 8. บริษัทสามารถขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติมได้
 9. การตัดสินของ letou ถือเป็นสิ้นสุด

2. โปรฝากเงินรับฟรีสปินเพิ่ม 200 ครั้ง

เพียงท่านลงทะเบียนข้อมูลและฝากเงิน รับทันที ฟรีสปินสูงสุดกว่า 200 ครั้ง รับไปเลยฟรีๆ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนเท่าไหร่ก็ได้

โดยมียอดฝากกำหนดไว้ดังนี้

 1. ฝากขั้นต่ำ 200 บาท รับฟรีสปิน 20 ครั้ง
  2. ฝากขั้นต่ำ 500 บาท รับฟรีสปิน 50 ครั้ง
  3. ฝากขั้นต่ำ 1000 บาท รับฟรีสปิน 100 ครั้ง
  4. ฝากขั้นต่ำ 2000 บาท รับฟรีสปิน 200 ครั้ง

เงื่อนไขการรับโบนัส

 1. ลงทะเบียนและยืนยันข้อมูลครบ 3 ขั้นตอน
 2. ใช้งานฟรีสปินเฉพาะค่าย Betsoft เท่านั้น
  3. โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นได้
  4. สามารถรับได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
  5. แจ้งขอรับโบนัสหลังจากฝากเงินทันที และต้องไม่นำเงินไปเดิมพันก่อนรับโบนัส
  6. เงื่อนไข ทั้งหมด Letou เป็นผู้ตัดสินทั้งหมด
  7. การตัดสินใจของ Letou ถือเป็นสิ้นสุด

คำถามที่พบบ่อยในการรับโบนัสฝากเงินครั้งแรกที่ Letou

ต้องฝากเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะรับโบนัสได้

คุณฝากเงินขั้นต่ำได้ 200 บาท ก็รับโบนัสฝากเงินครั้งแรกที่ Letou ได้แล้ว แต่เนื่องจากเงินโบนัสที่ได้รับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเงินฝาก ถ้าเป็นไปได้ให้คุณฝากเงินครั้งแรกที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไปเลย จะคุ้มค่ามากที่สุด

โบนัสฟรีสปินที่ Letou สามารถนำไปใช้เล่นเกมสล็อตประเภทไหนได้บ้าง

ทาง Letou กำหนดให้คุณนำฟรีสปินไปใช้เล่นกับเกมสล็อตออนไลน์ประเภทไหนก็ได้ แต่ต้องเล่นจากค่าย Betsoft เท่านั้น โดยเราลองขอรับฟรีสปินและนำไปเล่นมาแล้วจากลิงก์นี้

เทิร์นโอเวอร์เท่าไหร่ จะถอนเงินที่เล่นชนะออกมาได้อย่างไร

สำหรับ Letou หากคุณรับโปรโมชั่นฟรีสปิน จะไม่ต้องทำยอดเทิร์นใดๆ แต่หากเลือกรับโปรโมชั่นฝากเงินครั้งแรก คุณจะต้องทำยอดเทิร์นให้ได้ 4 เท่าสำหรับเดิมพันกีฬา และ 5 เท่า สำหรับคาสิโนและสล็อต1

ตัวอย่าง
ฝากเงิน 500 บาท โบนัสฝากเงินครั้งแรก 150% เงินที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดจะเป็น 750 บาท ดังนั้นต้องทำยอดเงินในบัญชีให้ได้ 750×5 = 3,750 บาท ถึงจะถอนเงินออกมาได้

เทิร์นโอเวอร์ คืออะไร

เทิร์นโอเวอร์ คือ การจบรอบการเล่นในแต่ละรอบครับ ดังนั้นยอดเทิร์นโอเวอร์จึงหมายถึง ยอดเงินที่จบรอบการเล่นในรอบนั้นๆ

การบอกว่ายอดเทิร์นโอเวอร์ 30 เท่า จึงหมายถึง ยอดเงินที่จบรอบการเล่นในรอบนั้นๆ ต้องเป็น 30 เท่า จากยอดเงินที่กำหนด

เช่น ต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ 30 เท่าจากยอดเครดิตฟรี 300 บาท คือ ต้องทำยอดเงินที่จบรอบการเล่นในรอบนั้นๆ ให้ได้ 30 คูณ 300 เป็น 9,000 บาท นั่นเองครับ

ที่ Letou มีช่องทางการฝากเงินอะไรบ้าง

Letou คาสิโน มีให้คุณฝากเงินแบบโอนเข้าบัญชี แล้วนำสลิปการโอนเงินมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทางแชทสด หรือ LINE

และอีกช่องทางหนึ่งคือการโอนเงินออนไลน์ แต่คุณต้องกรอก username และ password เอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เราไม่แนะนำ

โปรโมชั่นฝากเงินครั้งแรกจะหมดเขตเมื่อไหร่

เราไม่สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆ ดังนั้นทาง Letou คาสิโน อาจจะยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นเราแนะนำให้คุณรีบฝากเงินและรับโปรโมชั่นนี้โดยเร็วที่สุดจะดีกว่า เพราะตามปกติแล้วโปรโมชั่นใหม่ที่เข้ามา จะไม่ดีเท่าโปรโมชั่นเก่านะ

สมัคร Letou เลย

เราลองขอรับฟรีเครดิตและฝากเงินมาแล้ว!

ฝากเงินและรับ 600 ฟรีสปิน ที่ Letou หมุนสล็อตฟรี แจ๊กพ็อตแตก!

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Betza กลับมาพบกับแอ่นน้อยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้แอ่นน้อยได้มาลองเล่นเกมใหม่ครับ นั่นก็คือ Letou นั่นเอง

KEP.5 พาไปสมัครคาสิโน Letou รับโบนัสแบบเยอะจัดปลัดบอก !!

"โบนัสเยอะมาก" ตอนแรกฝากเข้าไปนี่ยังงงอยู่เลยครับ ว่าได้เท่านี้จริงดิ !? อะพูดมากเดี๋ยวหาว่าคิงคองจะโม้ เดี๋ยวไปดูวิธีการสมัคร และรับโบนัสของ Letou ไปพร้อมกันเลยดีกว่า

2 ความคิดเห็น

 1. สอบถามเรื่อง พันธมิตรครับ สนใจร่วมธุรกิจกันไหมครับ เป็นเว็บตรงครับ เรื่องค่าคอม และ ข้อเสนอ คุยกันได้ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here